Společnost
AGROFARMY BEZDRUŽICE s.r.o.

Zaměření podniku odpovídá přírodním podmínkám, tj. převaha luk a pastvin.

Společnost je od roku 2001 plně vlastněna jediným vlastníkem Ing. arch. Bohumilem Králem.
Rokem 2002 došlo k rychlému a cílenému rozvoji podniku. Předmětem činnosti společnosti je prioritně zemědělská výroba.

pro zajištění koncentrovaných krmiv pro vlastní potřebu - to vše v nadmořské výšce 550 - 650 m nad mořem.

Proč spolupracovat s námi?


Ekologie


Specializujeme se
na plemeno Charolais

Používáme moderní
technologie

AGROFARMY BEZDRUŽICE s.r.o.
Řešín 2, 349 53 Bezdružice